Skorstensrenoveringar

Renovering av befintliga skorstenar

Jag vet, efter många år som skorstenstätare, hur orolig man är när det gäller skorstenen och de farliga otätheter som kan uppstå. Var inte orolig, vi har lösningarna och kan hjälpa er snabbt. Vid besöket i ditt hus kontrollerar vi hur skorstenen ser ut innan vi kommer med förslag på lämpliga åtgärder och kostnader.

Det första vi gör efter ni tagit kontakt med Gotlands skorstensrenovering är att förbesiktiga skorstenen, det görs med hjälp av en kanalkamera. Då tittar man igenom hela kanalen och ser ev. krökar, dimensionsvariationer, längd mm. Därefter bestäms vilken renoveringsmetod som skall användas, glidgjutning med tätningsmassa eller montering av syrafast insatsrör. Metoderna kompletterar varandra men har lite olika förutsättningar. Efter renovering rökprovtrycker vi själva rökkanalen för att garantera fullgott resultat!

Glidgjutning

Omfogning av rökkanalen genom glidgjutning är en beprövad metod som ger dig rätt täthet. Används med fördel om du vill utnyttja kanalens ursprungliga area maximalt.

Det första man gör är att med ett mekaniskt rensverktyg rengöra kanalen så att sot och bruksrester försvinner. Sedan förs ett tryckluftsreglerat friktionsverktyg in i kanalen antingen uppifrån eller igenom ett arbetshål nere i botten på kanalen. Man blåser upp verktyget till det tryck som skall användas (är individuellt beroende på kanal) och fyller på med tätningsmassa. Sedan vevas verktyget upp genom kanalen och begjuter kanalen med massa tills den är helt rök och gastät. I och med luftregleringen blir glidgjutningen okänslig mot dimensions- förändringar och krökar mm allt för bästa kvalité! Efter avslutad renovering kontrolleras kanalen av skorstensfejarmästaren. Glidgjutning utnyttjar den befintliga kanalarean maximalt!

Böjliga insatsrör av metall

När du installerar ett insatsrör görs skorstenen tät och brandsäker. Ur miljöhänseende minskas också påverkan på närmiljön vid eldning eftersom stålet i röret snabbt hettas upp och skapar bra drag. Det här är åtgärden för dig som vill ha maximal säkerhet och trygghet. Upp till 30 års materialgaranti och ett unikt tryghhetspaket som skyddar i händelse av reklamation på materialet.

Montering av rostfritt syrafast böjbart insatsrör går till på så sätt att man tar upp ett arbetshål i murstocken strax över anslutningsstosen. Man monterar in en bottenkona, slangen och murar fast toppanslutningen och isolerar med speciell isolering runt röret. Insatsrören är av högsta kvalitet och finns i flera olika dimensioner, även ovala!
Metoden kan användas till både torrdrift eller våtdrift med uppsamling av kondensvätska.
Efter montering kontrolleras installationen av skorstensfejarmästaren.