NSP Safeblock E

Den snillrika konstruktionen löser dina problem

Vill du ha en lättmonterad skorsten? Iså fall är valet enkelt. Safeblock E har rökgasrör och yttermantel i samma enhet. Det spar tid vid montering och pengar vid inköpet. Skorstenens skarvar går omlott vilket eliminerar risken för läckage. Anslutningen till kamin eller panna placeras på valfri höjd när skorstenen står på plats.

Hög säkerhet

Safeblock E skiljer sig från andra tunga modulskorstenar genom sina snillrikt konstruerade luftkanaler och sin låga densitet. Genom att blocken innehåller mer luft får skorstenen betydligt lägre temperatur på ytan, även vid hård belastning. Den är till för eldstäder med en högsta temperaturklassning av 450° grader.

Inredningsdetalj

Skorstenen ska inte bara vara brandsäker och få bort röken, den ska i högsta grad kunna integreras i huset.
Safeblock-E kan med fördel påmuras med leca-sten, lättbetong eller NSP:s praktiska brandmursplatta och på så sätt kan ni skapa vedfack, nischer och andra snygga och praktiska detaljer. Avslutningsvis spacklas och målas konstruktionen. Tänk på att safeblock-E kräver ett gjutet fundament/gjuten platta på mark.

Från 995:-/meter

Teknikblad_Safeblock_E
Monteringsanvisning_Safeblock_E