Safeblock AIR – Keram

Den snillrika konstruktionen hos Safeblock AIR skorstenssystem ger dig en rad unika fördelar. Skorstenen tar liten plats, är ovanligt flexibel och gör det möjligt att få en fungerande eldstad i moderna, täta hus. Förbränningsluften tas då in Via skorstenen, förvärms av rökkanalen och kopplas till eldstaden på valfri sida av skorstenen. Att det finns en luftspalt runt hela rökgasröret inuti yttermanteln gör skorstenen extremt brandsäker, oavsett om du tar in tilluft via skorstenen eller inte. Rökgasrör av pimpsten eller keramik, rördiameter 160 eller 200 mm – skorstenens yttermått är alltid detsamma. Kan det bli enklare?

Ovan tak kan skorstenen antingen putsas, skyddas med skorstenshuv eller kläs in med tegel med hjälp av s.k tegelkonsol. Safeblock AIR – Keram har rökgasrör av keramiskt chamotte och används till eldstäder som ger kondenserande rökgaset, d.v.s eldas med olja, gas, pellets eller spannmål. För att förhindra nedkylning av rökgaserna monteras en extra isolering på utsidan av det keramiska rökgasröret. Som tillval finns kondensuppsamlare med avledare kondensvatten.

Teknikblad Safeblock AIR Keram