Safeblock AIR – Pimpsten

Den snillrika konstruktionen hos Safeblock AIR skorstenssystem ger dig en rad unika fördelar. Skorstenen tar liten plats, är ovanligt flexibel och gör det möjligt att få en fungerande eldstad i moderna, täta hus. Förbränningsluften tas då in via skorstenen, förvärms av rökkanalen och kopplas till eldstaden på valfri sida av skorstenen. Att det finns en luftspalt runt hela rökgasröret inuti yttermanteln gör skorstenen extremt brandsäker, oavsett om du tar in tilluft via skorstenen eller inte. Rökgasrör av pimpsten eller keramik, rördiameter 160 eller 180 mm – skorstenens yttermått är alltid detsamma. Kan det bli enklare?

Ovan tak kan skorstenen antingen putsas, skyddas med skorstenshuv eller kläs in med tegel med hjälp av s.k tegelkonsol. Safeblock AIR – Pimpsten har rökgasrör av traditionell pimpsten och används till eldstäder som ger torra rökgaser, d.v.s eldas med ved, pellets eller flis.

Teknikblad Safeblock AIR Pimpsten